Sponsring

Att stötta det lokala föreningslivet i Älmhult är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat. Ett rikt lokalt föreningsliv med ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till en mängd positiva hälsoaspekter och främjar ökat välbefinnande – inte minst för barn och unga.

Via Aktivitetshuset i Älmhult kan ideella föreningar och organisationer som är verksamma i Älmhults kommun, ansöka om sponsring från IKEA Personalstiftelse.

Ansökningsperioden är stängd men öppnar till hösten igen.

Kriterier

Möjligheten att söka sponsring riktar sig till ideella föreningar och organisationer; 

  • som är verksamma i Älmhults kommun. Som undantag kan även ideella föreningar och organisationer i Älmhults närområde som erbjuder unika aktiviteter som inte erbjuds i Älmhults kommun söka.
  • som är verksamma inom idrott, kultur, samhällsutveckling/integration och/eller friluftsliv 
  • vars verksamhet och arrangemang är öppen för de många människorna att ta del av 
  • vars verksamhet uppmuntrar till medskapande och interaktion 

Prioriterade målgrupper

Ansökningar från verksamheter och arrangemang som riktar sig till barn och ungdomar är prioriterade.  Det är dock möjligt att få sponsring för verksamheter och arrangemang som även riktar sig till vuxna.  
Sponsring beviljas inte till: 
Politiskt bundna föreningar 
Religöst bundna föreningar 

 Ansökningsökningsperioden är stängd men öppnar till hösten igen.

IKEA Personalstiftelses huvudsakliga uppdrag är att bidra till att göra IKEA i Älmhult till en ännu bättre plats att bo och arbeta på genom att möjliggöra ett attraktivt erbjudande, samt att främja hälsa och välmående för IKEAs medarbetare och deras familjer.