Spa-avdelningen

Vi följer kommunens rekommendationer angående bevattningsförbud. Därför väljer vi att stänga vår SPA-avdelning tillsvidare.