Soma Move

SOMA MOVE® är en gruppträningsklass som är atletisk och fysiskt ansträngande, men samtidigt mjuk.

Det är en holistisk rörelselära då den rent fysiskt omfattar alla träningsbara aspekter såsom kondition, styrka, spänst, balans, rörlighet och koordination. Hela passet är ett oavbrutet flöde av rörelsemönster där du arbetar med endast kroppen som ditt motstånd och med underlaget som ditt redskap; allt i harmoni med andningen. Träningen är helt könsneutral och vänder sig till både till de med stor erfarenhet och till de som har mindre erfarenhet av fysisk aktivitet.