GeBlod

Blodbussen från GeBlod kommer till Aktivitetshuset vecka 21,
Måndag till Torsdag 22-25 Maj!

För alla

Vecka 21
Måndag 22 Maj: 10:30-16:30
Tisdag 23 Maj 15:00-17:45
Onsdag 24 Maj: 10:15-13:15
Torsdag 25 Maj: 15:00-17:45

Plats: Baksidan av Aktivitetshuset

De flesta mellan 18 och 65 ar som ar friska och väger minst 50 kilo kan bli blodgivare. Vid första besöket fyller du i en hälsodeklaration, blir intervjuad och tar olika prover. Vid varje besök måste du visa en svensk giltig identitetshandling.

Blodgivning är absolut nödvändig för att den moderna sjukvården ska fungera. Behovet av blod är alltid större än tillgången och blod kan inte tillverkas på konstgjord väg än.

Alla är välkomna att donera! IKEA erbjuder därför samtliga medarbetare möjlighet att ge blod på betald arbetstid. Din insats är livsviktig för många människor.

För mer info visit GeBlod.nu eller ring 0200 87 11 22.