Sponsring

Via Aktivitetshuset i Älmhult kan ideella föreningar och organisationer som är verksamma i Älmhults kommun, ansöka om sponsring från IKEA in Älmhult.

För alla

Att stötta det lokala föreningslivet i Älmhult är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat. Ett rikt lokalt föreningsliv med ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till en mängd positiva hälsoaspekter och främjar ökat välbefinnande – inte minst för barn och unga.

Ansökningsperioden är nu stängd och öppnas upp igen hösten 2024.

Kriterier

Möjligheten att söka sponsring riktar sig till ideella föreningar och organisationer; 

  • som är verksamma i Älmhults kommun. Som undantag kan även ideella föreningar och organisationer i Älmhults närområde som erbjuder unika aktiviteter som inte erbjuds i Älmhults kommun söka.
  • som är verksamma inom idrott, kultur, samhällsutveckling/integration och/eller friluftsliv 
  • vars verksamhet och arrangemang är öppen för de många människorna att ta del av 
  • vars verksamhet uppmuntrar till medskapande och interaktion 

För mer information om kriterier, regler och villkor, se ansökningsblanketten.

För att kunna söka sponsring ska föreningen: 

  • ha organisationsnummer, en vald styrelse och antagna stadgar. Från årsmötet ska det finnas godkänd verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
  • dela senaste verksamhetsberättelse och senaste årsredovisning vid ansökningstillfälle 
  • återkoppla användandet av sponsringspengarna

Prioriterade målgrupper

Ansökningar från verksamheter och arrangemang som riktar sig till barn och ungdomar är prioriterade.  Det är dock möjligt att ansöka om sponsring även för verksamheter och arrangemang som riktar sig till vuxna.  

Sponsring beviljas inte till: 
Politiskt bundna föreningar 
Religiöst bundna föreningar 

Sponsring via IKEA in Älmhult utfärdas av:

IKEA Personalstiftelse och IKEA Älmhult AB