The road to a healthy life style med Sofia “PT-Fia” Ståhl

Den 14 december 2020 sände Aktivitetshuset en online föreläsning med Sofia “PT-Fia” Ståhl.

I sin föreläsning ”Vägen till en hälsosam livsstil” beskriver Sofia ”PT-Fia” Ståhl med värme, humor och igenkänning de fällor vi lätt hamnar i när vi vill ändra vår livsstil och ta bättre hand om oss själva. Hon tycker att träning idag handlar mer om press, prestation och perfektion än den rörelseglädje och hälsofrämjande aktivitet som det borde vara. Det viktiga är inte att du försöker uppnå ett ”perfekt” hälsosamt liv, tränar mest eller äter det som alla andra gör. Det viktiga är att du strävar efter att hitta den balans som faktiskt fungerar i ditt vardagspussel. Utifrån sin stora kunskap som utbildad kost- och träningskonsult kombinerat med egna erfarenheter av utmattning och depression, talar Sofia Ståhl om att vägen till en sund livsstil inte behöver vara prestationsinriktad och krånglig.

Missade du den? Klicka här för att komma till föreläsningen

Aktivitetshuset PT-Fia

Föreläsningen är på engelska och du måste vara anställd på IKEA för att kunna titta på föreläsningen.