Let’s talk about inclusion

Online talk med Tess Donnelly
16 december

En arbetsplats som är inkluderande är också en arbetsplats där vi kan trivas! När vi främjar inkludering i vår kultur mår och presterar vi bättre. I ett samtal mellan IKEA kollegor, faciliterat av Tess Donnelly, kommer vi prata om hur inkludering främjar välbefinnande på jobbet.

Sann inkludering är att värdera någons åsikt, idé, perspektiv, synvinkel eller bidrag. Det är att vilja höra vad någon har att säga, och att vara övertygad om att det kommer öka kvalitén på beslutet. Vi känner oss respekterade, vi kan vara oss själva, bidra och känner samhörighet. Inkludering är allas ansvar och det är något vi måste vara medvetna om.

“Let’s talk about”, är ett samtalsformat mellan kollegor, för att öka medvetenheten kring ämnen som är viktiga att prata om, för vår egen och andras hälsa och välmående.

När och hur kan jag delta?
Online föreläsning: 16 december, 10:00-11:00

Ingen anmälan behövs. Delta genom att klicka här
Föreläsningen är på engelska och kommer att spelas in.

Endast för IKEA medarbetare.