Psychological safety

Online föreläsning med Åsa Rexare Simonsen
21 oktober

Hur kan vi stötta varandra så att vi alla känner oss accepterade och respekterade, och hur kan vi ge olika team möjlighet att uppnå sitt bästa arbete tillsammans? I denna dialog med Åsa Rexare Simonsen, IKEA People & Culture Leader och facilitator, som brinner för ledarskap och teamutveckling, kommer vi att utforska psykologisk säkerhet på jobbet och i sociala relationer.

Vi kommer att utforska vad psykologisk säkerhet är, hur det känns, varför det är viktigt för oss och hur det ger olika team möjlighet att uppnå sitt bästa arbete tillsammans. Vi kommer också att prata om hur vi tillsammans kan stötta varandra att åstadkomma psykologisk säkerhet för oss själva och för andra, samt att få praktiska tips och tricks för vår vardag.

När och hur kan jag delta?
Online föreläsning: 21 oktober, 10:00-11:00

Ingen anmälan behövs. Delta genom att klicka här
Föreläsningen är på engelska och kommer att spelas in.

Endast för IKEA medarbetare.