Let’s talk about inclusion

Online talk med Tess Donnelly
16 december, 10:00-11:00

Föreläsningen är på engelska och endast för IKEA medarbetare.

IKEA medarbetare

Missade du live sändningen?
Den inspelade föreläsningen är tillgänglig på länken nedan.

En arbetsplats som är inkluderande är också en arbetsplats där vi kan trivas! När vi främjar inkludering i vår kultur mår och presterar vi bättre. I ett samtal mellan IKEA kollegor, faciliterat av Tess Donnelly, kommer vi prata om hur inkludering främjar välbefinnande på jobbet.

Sann inkludering är att värdera någons åsikt, idé, perspektiv, synvinkel eller bidrag. Det är att vilja höra vad någon har att säga, och att vara övertygad om att det kommer öka kvalitén på beslutet. Vi känner oss respekterade, vi kan vara oss själva, bidra och känner samhörighet. Inkludering är allas ansvar och det är något vi måste vara medvetna om.

“Let’s talk about”, är ett samtalsformat mellan kollegor, för att öka medvetenheten kring ämnen som är viktiga att prata om, för vår egen och andras hälsa och välmående.

Panelen kommer att bestå av:
Susanne Waidzunas, Supply Manager

Dino Demo, Business Development Office manager
IKEA of Sweden

Sonia Sangha, Equality, Diversity and Inclusion Leader
Ingka Group