A-Z Workout

26 övningar – en till varje bokstav i det engelska alfabetet.

Instruktion: Repetera eller gör varje övning i 1 minut. Kom ihåg att strecha innan och efter träningen.

Utrustning: Din kropp, en kettlebell eller något annat tungt såsom en sten.

Tips: Stava ditt namn, dina vänners namn eller vad som helst! Möjligheterna är oändliga! Klicka på varje bokstav för att se en instruktionsvideo från Sara och Rey.

Ha så kul!

A – alternating back lunges    10 reps/leg

B – burpees                              10 reps

C – cross lunges                      10 reps/leg

D – dips                                    10 reps

E – elbow to knee                    15 reps

F – flutter kicks                       count to 20

G – goblin squat                       15 reps

H – high knees                          20 reps

I – incline push up                    10 reps

J – jumping jacks                      20 reps

K – knee tuck                            15 reps

L – lunges                                 10 reps/leg

M – mountain climbers         20 reps 10 each side

N – narrow squats                     10 reps

O – overhead tricep extensions 12 reps

P – push ups                              10 reps

Q – quick feet                             count to 20

R – reversed crunch                  15 reps

S – superman plank                   10 each arm

T – twisted plank                        30 reps 15 each side

U – uppercuts                             30 reps 15 each side

V- v crunch                               15 reps

W – windmill                               10 reps

X – x crunch                                20 reps 10 each side

Y- y raise                                   10 reps

Z – zen pose of your choice     Feel free to rest