Schedule

Looking for our workout schedule?
You can find it on our new home page, under Schedule.
This page has been updated.

The new schedule is valid from week 43.

To join our sessions you need to be an IKEA co-worker, a family member or belong to Vuxenklubben.

(Click on the blue link to join the class online)

Mondays

11:45-12:30

Full Body HIIT

Multihallen
Sara
Description

Exercise for the whole body. We work on different stations and mix strength and cardio exercises. This class fit you who want a physical challenges.

Träning för hela kroppen. Vi arbetar på olika stationer och blandar styrka med pulsövningar. Denna träningsform passar dig som vill ha en fysisk utmaning.

11:45-12:30

Core/Flex basic

Studio 2
Marie
Description

Core and flexibility training are important to maintain a strong and agile body. You challenge yourself on your own level and the class is in a calm tempo.

Bål- och rörlighetsträning är viktigt för att bibehålla en stark och smidig kropp. Du utmanar dig på din egen nivå och passet utförs i ett lugnt tempo.

.

11:45-12:30

Boxercise

Studio 1
Thomas/Hans
Description

This class will give you exercise for the whole body and we learn the technique how to stand, hit, block and kick within Boxercise. We alternate this with intense strength and pulse exercises.

Passet ger en rejäl genomkörare för hela kroppen och vi lär oss tekniken om hur vi står, slår, blockar och sparkar inom boxercise. Detta varvar vi med intensiva styrke- och pulsövningar.

12:10-12:30

Pulse

Multihallen
Sara / Marie
Description

Heart rate boosting workout in intervals.

Konditionsträning i intervaller där vi får upp pulsen ordentligt.

17:00-17:45

Core/Pulse

(until week 22)

Sara/Marie
Description

A strong core is important to keep a good health in our everyday life. This class strengthen your core and you choose your own level. We end up with cardio exercises in intervals.

En stark hållning är viktigt för att kroppen ska må bra i vardagen. Detta pass stärker mittpartiet på kroppen genom övningar för mage och rygg och du väljer själv om du vill göra ett lättare eller tyngre alternativ. Vi avslutar med pulsövningar i intervallform.

17:00-18:00

Sensing Yoga

Mia
Description

Sensing means to feel. We experience the body from deep inside and move according to the condition of the body. Sensing yoga is gentle with simple movements and the basic idea is to move as naturally as possible. The yoga form is for everyone.

Sensing betyder känna av. Vi upplever kroppen djupt inifrån och rör oss på kroppens villkor. Sensing yogan är mild med enkla rörelser och grundtanken är att röra sig så naturligt som möjligt. Yogaformen passar alla.

18:00-20:00

Volleyball

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Jennifer Petersson

Jennifer.petersson@inter.ikea.com

Tuesdays

06:45-07:30

Tuesday Mix

Studio 1
Sara/Marie
Description

A class where we focus on strength and pulse, with or without weights.

Ett pass där vi fokuserar på styrka och puls, med eller utan vikter.

09:30-10:15 (w.36-49)

Vuxenklubben

Multihallen
Sara/Marie
Description

A workout for the members of Vuxenklubben. Strength, cardio, balance and mobility in a nice mix.

Ett träningspass för medlemmar i Vuxenklubben. En härlig mix av styrka, kondition, balans och smidighet.

11:45-12:20

Sensing Yoga

Studio 2
Mia
Description

Sensing means to feel. We experience the body from deep inside and move according to the condition of the body. Sensing yoga is gentle with simple movements and the basic idea is to move as naturally as possible. The yoga form is for everyone.

Sensing betyder känna av. Vi upplever kroppen djupt inifrån och rör oss på kroppens villkor. Sensing yogan är mild med enkla rörelser och grundtanken är att röra sig så naturligt som möjligt. Yogaformen passar alla.

11:45-12:20

Abs & Glutes

Studio 1
Sara / Marie
Description

We focus on the muscles around the core and the bottom and we do both static and dynamic movements.

Vi fokuserar på musklerna omkring magen och rumpan och gör både statiska och dynamiska övningar.

11:45-12:30

Pulse & Strength

Multihallen
Vendula
Description

We train pulse and strength, with and without gear.

Vi tränar puls och styrka, med och utan redskap.

11.45-12:30

Strength/Mobility (week 51)

Sara / Marie
Description

Simple and effective muscle training for the large muscle groups. You use your own body as the main tool and in some exercises you can, if you want to, use an elastic cord and dumb bells or weight plates.

Enkel och effektiv muskelträning för kroppens större muskler. Du använder din egen kropp som främsta redskap och i vissa övningar kan du, om du vill, använda gummiband och hantlar. Vi avslutar med pulsövningar i Tabata-intervaller.

12:00-13:00

Floorball

Multihallen

Drop in

Description

No need to sign up, but please bring your own floorball stick.
Trainings on Tuesdays & Fridays 12:00 .

Du behöver inte anmäla dig, men ta gärna med egen innebandyklubba.
Träningar tisdagar & fredagar 12:00.

For more information contact / För mer info kontakta
Max Ganholt
max.ganholt@inter.ikea.com

12:25-12:45 

Mobility (week 51)

Sara / Marie
Description

Many people are stiff and immobile due to very sedentary and monotonous movements. In the mobility training we mix dynamic movements with traditional stretching. If you exercise mobility regularly you will notice result after just a few times.

Många människor är stela och orörliga på grund av för mycket stillasittande och enformiga rörelser. I denna rörlighetsträning varvar vi dynamiska rörelseserier med traditionella stretchövningar. Tränar du rörlighet regelbundet kommer du att märka resultat efter bara några gånger.

11:45-12:45

SomaMove

Ola
Description

SomaMove is both athletic and exhausting, but at the same time elegant and smooth. It is a holistic way of training as it physically encompasses strength, elasticity, balance, agility, cardio and coordination. The workout is a flow of movements where you work solely with your own body, both standing up and on the mat. You adapt to your own ability when it comes to speed and how challenging you perform the exercises.

Ett pass som är atletiskt och fysiskt ansträngande, men samtidigt mjukt. Det är en holistisk rörelselära som rent fysiskt omfattar alla träningsbara aspekter såsom kondition, styrka, spänst, balans, rörlighet och koordination. Hela passet är ett oavbrutet flöde av rörelsemönster där du arbetar med endast kroppen som ditt motstånd och med underlaget som ditt redskap; allt i harmoni med andningen

17:00-19:00

Basketball

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Lasse Gerdes

lasse.gerdes@inter.ikea.com

Wednesdays

11:45-12:30

SomaSlow

Elinor
Description

SomaSlow consists of slow, soft and all through standing movements that do not strain wrists. It gives great mobility training, circulation and a nice, relaxing and recovering experience.

SomaSlow består av långsam, mjuk och allt genom stående rörelser som inte anstränger handleden. Det ger bra rörlighetsträning, cirkulation och en trevlig, avkopplande och återhämtande upplevelse.

11:45-12:30

Core & Pulse

Multihallen
Sara
Description

En stark hållning är viktigt för att kroppen ska må bra i vardagen. Detta pass stärker mittpartiet på kroppen genom övningar för mage och rygg och du väljer själv om du vill göra ett lättare eller tyngre alternativ. Vi avslutar med pulsövningar i intervallform.


A strong core is important to keep a good health in our everyday life. This class strengthen your core and you choose your own level. We end up with cardio exercises in intervals.

17:00-18:00

Pop-up Vinyasa Yoga (week 46-49)

Studio 2
Nicol
Description

Vinyasa yogans fokus är att koppla ihop rörelserna med andningens rytm och flödet gör att du utmanar din styrka, rörlighet och balans. Vinyasa yoga hjälper dig att koppla ihop kropp och själ, lugnar nervsystemet och kan minska stress och oro.  

Vinyasa Yoga focuses on connecting the movements with the rhythm of our breath. As you flow from one pose to another with each breath, you´ll build strength, flexibility, and balance. Vinyasa yoga helps you connect the body and mind, calms the nervous system, and can help relieve stress and anxiety.


18:00-19:00

Basketball

Multihallen, right side

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta Lasse Gerdes: lasse.gerdes@inter.ikea.com


12:00-13:00

Singplicity choir

(until week 20)

Studio 2
Sietske
Description

Singplicity is a choir for both men and women, with the aim to enjoy singing together. We sing various types of songs, from classical to pop and gospel, in English, Swedish and sometimes even other languages.

Singplicity är en kör för både män och kvinnor, med syftet att njuta av att sjunga tillsammans. Vi sjunger olika typer av låtar, från klassiskt till pop och gospel, på engelska, svenska och ibland även andra språk.

For more information contact / För mer info kontakta
Petter Björkebäck
petter.bjorkeback@inter.ikea.com

11:45-12:30

Summer fun (w23-26)

(Week 25, 26 at Klöxhultsskolan)
Sara/Marie
Description

Welcome to join an outdoor class full of joy of movement. We meet in Bökhult (week 23, 24) or at Klöxhultsskolan (week 25, 26) Wednesdays 11:45-12:30. We promise you a high level of energy and many smiles!

Välkommen på ett utepass fullt av rörelseglädje. Vi ses i Bökhult (vecka 23, 24) eller vid Klöxhultsskolan (vecka 25, 26) onsdagar 11:45-12:30. Vi utlovar mycket energi och många skratt!

19:00-22:00

Cricket (cancelled week 46)

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontaktaZiyad Bashir Awan
ziyad.bashirawan@inter.ikea.com

Thursdays

07:00-07:35

Sensing Yoga

Mia
Description

Sensing means to feel. We experience the body from deep inside and move according to the condition of the body. Sensing yoga is gentle with simple movements and the basic idea is to move as naturally as possible. The yoga form is for everyone.

Sensing betyder känna av. Vi upplever kroppen djupt inifrån och rör oss på kroppens villkor. Sensing yogan är mild med enkla rörelser och grundtanken är att röra sig så naturligt som möjligt. Yogaformen passar alla.

07:00-07:45

Thursday Mix

Studio 1
Sarah/Lisen/Bodil
Description

Start the day with exercise for the whole body and get energy for the rest of the day. We use different tools to get out as much as possible from the exercises. Outdoor if the weather allows.

Starta morgonen med träning för hela kroppen och få energi för resten av dagen! Vi använder olika redskap för att få ut så mycket som möjligt av övningarna. Utomhus om vädret tillåter.

11:45-12:30

Full Body basic (cancelled week 48)

Studio 2
Sara
Description

Do you want to start exercising but are unsure how to do it? We will guide you through exercises in intervals for the whole body and you choose your own level. At the same time, we inspire you to dare a little bit more.

Vill du börja träna men vet inte riktigt hur? Vi guidar dig genom övningar i intervallform för hela kroppen och du väljer din egen nivå. Samtidigt inspirerar vi dig till att våga lite till.

11:45-12:25

Dance Mix

Studio 1
Marie
Description

A workout with joy of movement in focus. Simple steps and combinations to great music!

Ett pass med rörelseglädje i fokus. Enkla steg och kombinationer till härlig musik!

11:45-12:45

Athletic Bar

Multihallen
Ola
Description

Athletic Bar is a varied and playful workout, where you, through many different exercises with barbell and light weights, work out your entire body at a speedy pace.

Athletic bar är ett lekfullt och funktionellt träningspass där man genom övningar med skivstång och lätta viktskivor jobbar igenom hela kroppen i ett fartfyllt tempo.


11:00-14:00

Yarn lunch

Restaurant area
Elida
Description

A creative lunch break for all of us who love knitting and crochet, and for all beginners who need a helping hand to get started with a fun, creative and relaxing hobby.

En kreativ lunchpaus för alla oss som älskar att sticka och virka, och för alla nybörjare som behöver en hjälpande hand för att komma i gång med en kul, kreativ och avslappnande hobby.

11:45-12:30

Core & Pulse

Multihallen
Sara/Marie
Description

A strong core is important to keep a good health in our everyday life. This class strengthen your core and you choose your own level. We end up with cardio exercises in intervals.

En stark hållning är viktigt för att kroppen ska må bra i vardagen. Detta pass stärker mittpartiet på kroppen genom övningar för mage och rygg och du väljer själv om du vill göra ett lättare eller tyngre alternativ. Vi avslutar med pulsövningar i intervallform.

11:45-12:30

Boxercise

Studio 1
Hans / Thomas
Description

This class will give you exercise for the whole body and we learn the technique how to stand, hit, block and kick within Boxercise. We alternate this with intense strength and pulse exercises.

Passet ger en rejäl genomkörare för hela kroppen och vi lär oss tekniken om hur vi står, slår, blockar och sparkar inom boxercise. Detta varvar vi med intensiva styrke- och pulsövningar.

17:00-19:00

Badminton

Multihallen

Drop in

Description

For adults and youth from 15 years (with their own family card). /För vuxna och ungdomar från 15 år (med eget familjekort).

For more information contact

Elinor Liljenfors

elinor.liljenfors@inter.ikea.com

Karl Jansson

karl.jansson@ingka.ikea.com

18:00-19:00

Bowling

Annie’s Bowling in Osby

Registration needed

Description

For more information & registration contact /
För mer info & registrering kontakt
Lena Persson, 070 23 35 217

Registration no later than Monday each week / Registrering senast måndagen i spelveckan

19:00-21:00

Football

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Michal de Makay michal.demakay@inter.ikea.com

Jamie Grant jamie.grant@inter.ikea.com

Fridays

06:45-07:10

Mobility

(until week 19)

Sara / Marie
Description

Many people are stiff and immobile du to very sedentary and monotonous movements. In the mobility training we mix dynamic movements with traditional stretching. If you exercise mobility regularly you will notice result after just a few times.

Många människor är stela och orörliga på grund av för mycket stillasittande och enformiga rörelser. I denna rörlighetsträning varvar vi dynamiska rörelseserier med traditionella stretchövningar. Tränar du rörlighet regelbundet kommer du att märka resultat efter bara några gånger.

07:35-07:55 (w23-24)

Meditation (Relationships)

Raul / Leyla
Description

Learn to focus on the present, get new insights and increase your fantasy, creativity and self-awareness by practicing meditation every day during two weeks at a time.

We have different themes every two-weeks period; week 23-24 Pro1 (aims to lead you to be capable to evolve from guided meditation into being by yourself, without guidance).

To get invitations to your Outlook calendar mail to: raul.jimenez2@inter.ikea.com

Lär dig att fokusera på nuet, få nya insikter och öka din fantasi, kreativitet och självmedvetenhet genom att öva meditation varje dag under två veckor åt gången.

Vi har olika teman; vecka 23-24 Pro1 (syftar till att du ska bli kapabel till att utvecklas från guidade meditationer till att kunna meditera själv, utan guidning).

För att få inbjudningar till din Outlook-kalender kontakta: raul.jimenez2@inter.ikea.com

11:45-12:30

Friday Mix

Multihallen
Sara / Marie
Description

A powerful class with both coordination, strength and pulse.

Starta helgen med ett fartfyllt pass som innehåller både koordination, styrka och puls.

11:45-12:45

SomaMove

Ola
Description

SomaMove is both athletic and exhausting, but at the same time elegant and smooth. It is a holistic way of training as it physically encompasses strength, elasticity, balance, agility, cardio and coordination. The workout is a flow of movements where you work solely with your own body, both standing up and on the mat. You adapt to your own ability when it comes to speed and how challenging you perform the exercises.

Ett pass som är atletiskt och fysiskt ansträngande, men samtidigt mjukt. Det är en holistisk rörelselära som rent fysiskt omfattar alla träningsbara aspekter såsom kondition, styrka, spänst, balans, rörlighet och koordination. Hela passet är ett oavbrutet flöde av rörelsemönster där du arbetar med endast kroppen som ditt motstånd och med underlaget som ditt redskap; allt i harmoni med andningen

12:00-13:00

Floorball

Multihallen

Drop in

Description

No need to sign up, but please bring your own floorball stick.
Trainings on Tuesdays & Fridays 12:00 and Wednesdays 20:00.

Du behöver inte anmäla dig, men ta gärna med egen innebandyklubba.
Träningar tisdagar & fredagar 12:00 och onsdagar 20:00.

For more information contact / För mer info kontakta
Max Ganholt
max.ganholt@inter.ikea.com

17:00-18:00

Kids football

Multihallen

You need to sign up

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Jamie Grant
jamie.grant@inter.ikea.com

Saturdays

13:00-15:00

Family badminton

Multihallen

Drop in

Description


For parents and children. For more information contact / För föräldrar och barn. För mer information kontakta:
Elinor Liljenfors
elinor.liljenfors@inter.ikea.com


Karl Jansson
karl.jansson@ingka.ikea.com

Sundays

19:00-21:00

Football

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta Jamie Grant

jamiedgrant@hotmail.com