Schedule

To join our sessions you need to be an IKEA co-worker, a family member or belong to Vuxenklubben.

(Click on the blue link to join the class online)

The schedule below is valid from week 11.

Mondays

07:35-07:55 (w11-12)

Meditation (Mindful eating)

Raul / Leyla
Description

Learn to focus on the present, get new insights and increase your fantasy, creativity and self-awareness by practicing meditation every day during two weeks at a time.

We have different themes every two-weeks period (week 11-12 Mindful eating, week 16-17 Relationships, week 19-20 Sports motivation, week 23-24 Pro 1).

To get invitations to your Outlook calendar mail to: raul.jimenez2@inter.ikea.com

Lär dig att fokusera på nuet, få nya insikter och öka din fantasi, kreativitet och självmedvetenhet genom att öva meditation varje dag under två veckor åt gången.

Vi har olika teman (vecka 11-12 Medvetet ätande, vecka 16-17 Relationer, vecka 19-20 Träningsmotivation, vecka 23-24 Pro1).

För att få inbjudningar till din Outlook-kalender kontakta: raul.jimenez2@inter.ikea.com

11:45-12:30

Full body workout

Multihallen
Sara / Marie
Description

Exercise for the whole body. We work on different stations and mix strength and cardio exercises. This class fit everybody; beginners but also you who wants physical challenges.

Träning för hela kroppen. Vi arbetar på olika stationer och blandar styrka med pulsövningar. Denna träningsform passar alla, både dig som vill ha en fysisk utmaning och dig som är nybörjare.

11:45-12:40

Weight plate workout

Ola
Description

A playful and functional class where you work with the whole body and only with a lightweight plate as resistant. All you need is a weight plate (ca 2.5 kg) or a similar kettlebell.

Ett lekfullt och funktionellt träningspass där du i valfritt tempo jobbar igenom hela kroppen med endast en lätt viktskiva som redskap. Allt du behöver är en viktplatta (ca 2.5 kg) eller en liknande kettlebell.

12:10-12:30

Pulse

Multihallen
Sara / Marie
Description

Heart rate boosting workout in intervals.

Konditionsträning i intervaller där vi får upp pulsen ordentligt.

17:00-17:45

Core/Pulse

Sara/Marie
Description

A strong core is important to keep a good health in our everyday life. This class strengthen your core and you choose your own level. We end up with cardio exercises in intervals.

En stark hållning är viktigt för att kroppen ska må bra i vardagen. Detta pass stärker mittpartiet på kroppen genom övningar för mage och rygg och du väljer själv om du vill göra ett lättare eller tyngre alternativ. Vi avslutar med pulsövningar i intervallform.

17:00-18:00

Sensing Yoga

Mia
Description

Sensing means to feel. We experience the body from deep inside and move according to the condition of the body. Sensing yoga is gentle with simple movements and the basic idea is to move as naturally as possible. The yoga form is for everyone and the session will be held in Swedish. You need a yoga mat and a blanket.

Sensing betyder känna av. Vi upplever kroppen djupt inifrån och rör oss på kroppens villkor. Sensing yogan är mild med enkla rörelser och grundtanken är att röra sig så naturligt som möjligt. Yogaformen är för alla och passet kommer att vara på svenska. Du behöver en yogamatta och en filt.

17:20-18:00

Kids dance (until week 14)

Studio 1

You need to sign up.

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Kateryna Malykhina
kateryna.malykhina@inter.ikea.com

18:00-20:00

Volleyball

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Jennifer Petersson

Jennifer.petersson@inter.ikea.com

Tuesdays

06:45-07:25

Tuesday Mix

Studio 1
Sara / Marie
Description

A class where we focus on strength and pulse, with or without weights.

Ett pass där vi fokuserar på styrka och puls, med eller utan vikter.

07:35-07:55 (w.11-12)

Meditation (Mindful eating)

Raul / Leyla
Description

Learn to focus on the present, get new insights and increase your fantasy, creativity and self-awareness by practicing meditation every day during two weeks at a time.

We have different themes every two-weeks period (week 11-12 Mindful eating, week 16-17 Relationships, week 19-20 Sports motivation, week 23-24 Pro 1).

To get invitations to your Outlook calendar mail to: raul.jimenez2@inter.ikea.com

Lär dig att fokusera på nuet, få nya insikter och öka din fantasi, kreativitet och självmedvetenhet genom att öva meditation varje dag under två veckor.

Vi har olika teman (vecka 11-12 Medvetet ätande, vecka 16-17 Relationer, vecka 19-20 Träningsmotivation, vecka 23-24 Pro1).

För att få inbjudningar till din Outlook-kalender kontakta: raul.jimenez2@inter.ikea.com

09:30-10:15 (w.3-19)

Vuxenklubben

Multihallen
Sara / Marie
Description

A workout for the members of Vuxenklubben. Strength, cardio, balance and mobility in a nice mix.

Ett träningspass för medlemmar i Vuxenklubben. En härlig mix av styrka, kondition, balans och smidighet.

11:45-12:20

Sensing Yoga

Studio 2
Mia
Description

Sensing means to feel. We experience the body from deep inside and move according to the condition of the body. Sensing yoga is gentle with simple movements and the basic idea is to move as naturally as possible. The yoga form is for everyone and the session will be held in Swedish. You need a yoga mat and a blanket.

Sensing betyder känna av. Vi upplever kroppen djupt inifrån och rör oss på kroppens villkor. Sensing yogan är mild med enkla rörelser och grundtanken är att röra sig så naturligt som möjligt. Yogaformen är för alla och passet kommer att vara på svenska. Du behöver en yogamatta och en filt.

11:45-12:20

Abs & Glutes

Studio 1
Sara / Marie
Description

We focus on the muscles around the core and the bottom and we do both static and dynamic movements.

Vi fokuserar på musklerna omkring magen och rumpan och gör både statiska och dynamiska övningar.

11:45-12:30

Pulse & Strength

Multihallen
Vendula / Sofia
Description

One week we use tools to train our strength and endurance and the other week the own body stands for the resistant. Dare to try different ways to exercise!

Varannan vecka använder vi redskap för att träna styrka och uthållighet och varannan vecka är det den egna kroppen som står för motståndet. Våga testa olika sorters träning!

11.45-12:30

Strength/Mobility (week 51)

Sara / Marie
Description

Simple and effective muscle training for the large muscle groups. You use your own body as the main tool and in some exercises you can, if you want to, use an elastic cord and dumb bells or weight plates.

Enkel och effektiv muskelträning för kroppens större muskler. Du använder din egen kropp som främsta redskap och i vissa övningar kan du, om du vill, använda gummiband och hantlar. Vi avslutar med pulsövningar i Tabata-intervaller.

12:00-13:00

Floorball

Multihallen

Drop in

Description

No need to sign up, but please bring your own floorball stick.
Trainings on Tuesdays & Fridays 12:00 and Wednesdays 20:00.

Du behöver inte anmäla dig, men ta gärna med egen innebandyklubba.
Träningar tisdagar & fredagar 12:00 och onsdagar 20:00.

For more information contact / För mer info kontakta
Lukas Nilsson
lukas.nilsson@inter.ikea.com

12:25-12:45 

Mobility (week 51)

Sara / Marie
Description

Many people are stiff and immobile due to very sedentary and monotonous movements. In the mobility training we mix dynamic movements with traditional stretching. If you exercise mobility regularly you will notice result after just a few times.

Många människor är stela och orörliga på grund av för mycket stillasittande och enformiga rörelser. I denna rörlighetsträning varvar vi dynamiska rörelseserier med traditionella stretchövningar. Tränar du rörlighet regelbundet kommer du att märka resultat efter bara några gånger.

17:00-18:00

SomaMove

Ola
Description

SomaMove is both athletic and exhausting, but at the same time elegant and smooth. It is a holistic way of training as it physically encompasses strength, elasticity, balance, agility, cardio and coordination. The workout is a flow of movements where you work solely with your own body, both standing up and on the mat. You adapt to your own ability when it comes to speed and how challenging you perform the exercises.

Ett pass som är atletiskt och fysiskt ansträngande, men samtidigt mjukt. Det är en holistisk rörelselära som rent fysiskt omfattar alla träningsbara aspekter såsom kondition, styrka, spänst, balans, rörlighet och koordination. Hela passet är ett oavbrutet flöde av rörelsemönster där du arbetar med endast kroppen som ditt motstånd och med underlaget som ditt redskap; allt i harmoni med andningen

17:00-19:00

Basketball

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Robert Becker
robert.becker@inter.ikea.com

Wednesdays

07:35-07:55 (w11-12)

Meditation (Mindful eating)

Raul / Leyla
Description

Learn to focus on the present, get new insights and increase your fantasy, creativity and self-awareness by practicing meditation every day during two weeks at a time.

We have different themes every two-weeks period (week 11-12 Mindful eating, week 16-17 Relationships, week 19-20 Sports motivation, week 23-24 Pro 1).

To get invitations to your Outlook calendar mail to: raul.jimenez2@inter.ikea.com

Lär dig att fokusera på nuet, få nya insikter och öka din fantasi, kreativitet och självmedvetenhet genom att öva meditation varje dag under veckor.

Vi har olika teman (vecka 11-12 Medvetet ätande, vecka 16-17 Relationer, vecka 19-20 Träningsmotivation, vecka 23-24 Pro1).

För att få inbjudningar till din Outlook-kalender kontakta: raul.jimenez2@inter.ikea.com

11:45-12:30

SomaSlow

Elinor
Description

SomaSlow consists of slow, soft and all through standing movements that do not strain wrists. It gives great mobility training, circulation and a nice, relaxing and recovering experience.

SomaSlow består av långsam, mjuk och allt genom stående rörelser som inte anstränger handleden. Det ger bra rörlighetsträning, cirkulation och en trevlig, avkopplande och återhämtande upplevelse.

11:45-12:30

Running (week 11-18)

Outside Aktivitetshuset
Sara/Marie
Description

Outdoor running in a calm tempo. We run 4-5 km (including some short breaks). Prepare yourself for Älmhult Fights Cancer 6 May!

Löpning utomhus i ett lugnt tempo. Vi springer 4-5 km med några korta stopp på vägen. Förbered dig inför Älmhult Fights Cancer den 6 maj!

12:00-13:00

Singplicity choir

Studio 2
Sietske
Description

Singplicity is a choir for both men and women, with the aim to enjoy singing together. We sing various types of songs, from classical to pop and gospel, in English, Swedish and sometimes even other languages.

Singplicity är en kör för både män och kvinnor, med syftet att njuta av att sjunga tillsammans. Vi sjunger olika typer av låtar, från klassiskt till pop och gospel, på engelska, svenska och ibland även andra språk.

For more information contact / För mer info kontakta
Petter Björkebäck
petter.bjorkeback@inter.ikea.com

20:00-22:00

Floorball

Multihallen

Drop in

Description

No need to sign up, but please bring your own floorball stick.
Trainings on Tuesdays & Fridays 12:00 and Wednesdays 20:00.

Du behöver inte anmäla dig, men ta gärna med egen innebandyklubba.
Träningar tisdagar & fredagar 12:00 och onsdagar 20:00.

For more information contact / För mer info kontakta
Lukas Nilsson
lukas.nilsson@inter.ikea.com

Thursdays

07:00-07:35

Sensing Yoga

Mia
Description

Sensing means to feel. We experience the body from deep inside and move according to the condition of the body. Sensing yoga is gentle with simple movements and the basic idea is to move as naturally as possible. The yoga form is for everyone and the session will be held in Swedish. You need a yoga mat and a blanket.

Sensing betyder känna av. Vi upplever kroppen djupt inifrån och rör oss på kroppens villkor. Sensing yogan är mild med enkla rörelser och grundtanken är att röra sig så naturligt som möjligt. Yogaformen är för alla och passet kommer att vara på svenska. Du behöver en yogamatta och en filt.

07:00-07:45

Thursday Mix

Studio 1
Sarah / Lisen / Bodil
Description

Start the day with exercise for the whole body and get energy for the rest of the day. We use different tools to get out as much as possible from the exercises. Outdoor if the weather allows.

Starta morgonen med träning för hela kroppen och få energi för resten av dagen! Vi använder olika redskap för att få ut så mycket som möjligt av övningarna. Utomhus om vädret tillåter.

07:35-07:55 (w11-12)

Meditation (Mindful eating)

Raul / Leyla
Description

Learn to focus on the present, get new insights and increase your fantasy, creativity and self-awareness by practicing meditation every day during two weeks at a time.

We have different themes every two-weeks period (week 11-12 Mindful eating, week 16-17 Relationships, week 19-20 Sports motivation, week 23-24 Pro 1).

To get invitations to your Outlook calendar mail to: raul.jimenez2@inter.ikea.com

Lär dig att fokusera på nuet, få nya insikter och öka din fantasi, kreativitet och självmedvetenhet genom att öva meditation varje dag under två veckor.

Vi har olika teman (vecka 11-12 Medvetet ätande, vecka 16-17 Relationer, vecka 19-20 Träningsmotivation, vecka 23-24 Pro1).

För att få inbjudningar till din Outlook-kalender kontakta: raul.jimenez2@inter.ikea.com

11:00-14:00

Yarn lunch

Restaurant area
Elida
Description

A creative lunch break for all of us who love knitting and crochet, and for all beginners who need a helping hand to get started with a fun, creative and relaxing hobby.

En kreativ lunchpaus för alla oss som älskar att sticka och virka, och för alla nybörjare som behöver en hjälpande hand för att komma i gång med en kul, kreativ och avslappnande hobby.

11:45-12:15

Strength (no class week 11)

Studio 2
Sara/Marie
Description

Simple and effective muscle training for the large muscle groups. You use your own body as the main tool and in some exercises you can, if you want to, use an elastic cord and dumb bells or weight plates.

Enkel och effektiv muskelträning för kroppens större muskler. Du använder din egen kropp som främsta redskap och i vissa övningar kan du, om du vill, använda gummiband och hantlar.

11:45-12:30

Core & Pulse

Multihallen
Sara/Marie
Description

A strong core is important to keep a good health in our everyday life. This class strengthen your core and you choose your own level. We end up with cardio exercises in intervals.

En stark hållning är viktigt för att kroppen ska må bra i vardagen. Detta pass stärker mittpartiet på kroppen genom övningar för mage och rygg och du väljer själv om du vill göra ett lättare eller tyngre alternativ. Vi avslutar med pulsövningar i intervallform.

11:45-12:30

Boxercise

Studio 1
Hans / Thomas
Description

This class will give you exercise for the whole body and we learn the technique how to stand, hit, block and kick within Boxercise. We alternate this with intense strength and pulse exercises.

Passet ger en rejäl genomkörare för hela kroppen och vi lär oss tekniken om hur vi står, slår, blockar och sparkar inom boxercise. Detta varvar vi med intensiva styrke- och pulsövningar.

12:00-13:00

Basketball

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Robert Becker
robert.becker@inter.ikea.com

16:00-17:00

Family Badminton

Multihallen

Drop in

Description

For parents and children. For more information contact / För föräldrar och barn. For more information contact Elinor Liljenfors

elinor.liljenfors@inter.ikea.com

Karl Jansson
karl.jansson@ingka.ikea.com

17:00-19:00

Badminton

Multihallen

Drop in

Description

For adults and youth from 15 years (with their own family card). /För vuxna och ungdomar från 15 år (med eget familjekort).

For more information contact

Elinor Liljenfors

elinor.liljenfors@inter.ikea.com

Karl Jansson

karl.jansson@ingka.ikea.com

18:00-19:00

Bowling

Annie’s Bowling in Osby

Registration needed

Description

For more information & registration contact /
För mer info & registrering kontakt
Lena Persson, 070 23 35 217

Registration no later than Monday each week / Registrering senast måndagen i spelveckan

19:00-21:00

Football

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Michal de Makay michal.demakay@inter.ikea.com

Jamie Grant jamie.grant@inter.ikea.com

Fridays

06:45-07:10

Mobility

Sara / Marie
Description

Many people are stiff and immobile du to very sedentary and monotonous movements. In the mobility training we mix dynamic movements with traditional stretching. If you exercise mobility regularly you will notice result after just a few times.

Många människor är stela och orörliga på grund av för mycket stillasittande och enformiga rörelser. I denna rörlighetsträning varvar vi dynamiska rörelseserier med traditionella stretchövningar. Tränar du rörlighet regelbundet kommer du att märka resultat efter bara några gånger.

07:35-07:55 (w11-12)

Meditation (Mindful eating)

Raul / Leyla
Description

Learn to focus on the present, get new insights and increase your fantasy, creativity and self-awareness by practicing meditation every day during two weeks at a time.

We have different themes every two-weeks period (week 11-12 Mindful eating, week 16-17 Relationships, week 19-20 Sports motivation, week 23-24 Pro 1).

To get invitations to your Outlook calendar mail to: raul.jimenez2@inter.ikea.com

Lär dig att fokusera på nuet, få nya insikter och öka din fantasi, kreativitet och självmedvetenhet genom att öva meditation varje dag under två veckor åt gången.

Vi har olika teman (vecka 11-12 Medvetet ätande, vecka 16-17 Relationer, vecka 19-20 Träningsmotivation, vecka 23-24 Pro1).

För att få inbjudningar till din Outlook-kalender kontakta: raul.jimenez2@inter.ikea.com

11:45-12:30

Friday Mix

Multihallen
Sara / Marie
Description

A powerful class with both coordination, strength and pulse.

Starta helgen med ett fartfyllt pass som innehåller både koordination, styrka och puls.

11:45-12:45

SomaMove

Ola
Description

SomaMove is both athletic and exhausting, but at the same time elegant and smooth. It is a holistic way of training as it physically encompasses strength, elasticity, balance, agility, cardio and coordination. The workout is a flow of movements where you work solely with your own body, both standing up and on the mat. You adapt to your own ability when it comes to speed and how challenging you perform the exercises.

Ett pass som är atletiskt och fysiskt ansträngande, men samtidigt mjukt. Det är en holistisk rörelselära som rent fysiskt omfattar alla träningsbara aspekter såsom kondition, styrka, spänst, balans, rörlighet och koordination. Hela passet är ett oavbrutet flöde av rörelsemönster där du arbetar med endast kroppen som ditt motstånd och med underlaget som ditt redskap; allt i harmoni med andningen

12:00-13:00

Floorball

Multihallen

Drop in

Description

No need to sign up, but please bring your own floorball stick.
Trainings on Tuesdays & Fridays 12:00 and Wednesdays 20:00.

Du behöver inte anmäla dig, men ta gärna med egen innebandyklubba.
Träningar tisdagar & fredagar 12:00 och onsdagar 20:00.

For more information contact / För mer info kontakta
Lukas Nilsson
lukas.nilsson@inter.ikea.com

17:00-18:00

Kids football

Multihallen

You need to sign up

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Jamie Grant
jamie.grant@inter.ikea.com

19:00-22:00

Cricket

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Ziyad Bashir Awan
ziyad.bashirawan@inter.ikea.com

Sundays

19:00-21:00

Football

Multihallen

Drop in

Description

For more information contact / För mer info kontakta

Michal de Makay michal.demakay@inter.ikea.com

Jamie Grant jamie.grant@inter.ikea.com