Grimslövs folkhögskola

Vill du göra en hälsoprofilbedömning? Under vecka 13 kommer Kajsa och Einar från Grimslövs Folkhögskola och programmet Hälsa och Friskvård att göra sin praktik hos oss på Aktivitetshuset. Du kommer bland annat att kunna göra en hälsoprofilsbedömning hos oss denna vecka.

En hälsoprofilbedömning är ett verktyg för att skapa insikt och motivera till förändring. Det tas ett blodrtyck och ett submaximalt konditionstest på testcykel. Det är inget maxtest utan ett test som alla kan göra, oavsett vilken nivå man är på. Vi avslutar med ett samtal gällande resultatet och eventuella mål eller förbättringar.

Tider för hälsoprofilbedömning

Måndag 28 mars 8.30, 10.00

Onsdag 30 mars 8.30, 10.00

Torsdag 31 mars 8.30, 10.00

Fredag 1 april 8.30, 10.00

Vill du boka en tid? Anmäl dig genom att skicka ett mail till: ein.hor21hf@grimslovsfolkhogskola.se