Let´s talk about: Mental wellbeing

Ett inspelat samtal om mentalt välmående, tillsammans med IKEA ledare. Med tillhörande workshop material.

Hur kan vi som individer och ledare stötta varandra att öppna upp och även prata om de tillfällen när vi inte mår som bäst? Och hur skapar vi tillsammans förutsättningar för en balanserad mental hälsa.

I den här inspelningen från mars 2022, delar IKEA ledare både personliga och professionella perspektiv på mentalt välmående, med ödmjukhet, nyfikenhet och sårbarhet. Hur de hanterar vardagliga utmaningar och vad mentalt välmående innebär för dem, både som ledare och som individer.

Samtalet leds av Jenny Hjalmar Åkerblad, Ledarskaps- och kompetensutvecklingschef på IKEA of Sweden tillsammans med inbjudna gäster:
Peter van der Poel, Managing Director, IKEA of Sweden
Pernilla Fältström, Unit People & Culture Manager, Retail Sweden
Sara Schill, Market Manager, IKEA Älmhult
Pär Gustafsson, Managing Director, Inter IKEA Systems Services

Workshop material

I tillhörande workshop material har vi samlat fem reflektionsfrågor, för dig och ditt team att samtala kring, som en uppföljning till inspelningen ’Let´s talk about: Mental wellbeing.

Tid: 1 timme och 45 minuter
Inspelningen är 60 minuter och vi rekommenderar att man ser den tillsammans. För reflektion efteråt rekommenderar vi minst 30-45 minuter.

Du hittar ‘Let´s talk about: Mental wellbeing här!

Du hittar workshop materialet här!

Det här är ett erbjudande för IKEA medarbetare.