Kind mind

Thoughts matter. Experience the power of being kind to yourself!

IKEA medarbetare

Visste du att våra kroppar tolkar självkritiska och oroliga tankar på samma sätt som ett yttre hot? Våra egna tankar och känslor kan till och med utlösa en riktig stressreaktion. Lyckligtvis fungerar detta åt båda hållen – att vara snäll mot sig själv stänger av stressresponsen och försätter istället kroppen i ett tillstånd av säkerhet och avslappning.

Allt mer forskning visar att sättet vi förhåller oss till och reagerar på våra egna tankar och känslor, i synnerhet tekniker för självvänlighet, har en enorm effekt på hur vi mår och kan agera och reagera i olika situationer. Utmaningen är att många av oss, oavsett hur medkännande vi kan vara mot vänner, partners, barn och familj som står oss närmast, har svårt för att omsätta självvänlighet i praktiken.

Vårens tema är “Kind Mind”, kort sagt: hur vi kan behandla oss själva med samma vänlighet och medkänsla som vi skulle behandla en vän. Med det här temat vill vi skapa medvetenhet om hälsofördelarna med självvänlighetsstrategier och inspirera till dialog i våra team och organisationer om hur vi kan stötta och hjälpa varandra i dessa svåra tider. Fyra experter – två av dem IKEA-kollegor – kommer att förse oss med verktyg och visa oss hur man använder dem under fyra online-samtal.

Följ med oss i vår och lär dig använda all denna kunskap för att stimulera positiva känslosystem i din hjärna och påverka ditt eget välbefinnande, individuellt och tillsammans med andra.

Online

27 Januari, 10:00-11:00

Brain blues

Online föreläsning med Anders Hansen.

Känns din hjärna trasig ibland? Ta reda på varför och hur vi kan ta bättre hand om våra sinnen i dagens snabba samhälle.

IKEA medarbetare

Inspelad

3 Mars, 10:00-11:00

Self-kindness

Online föreläsning medLinda Gunnarsson.

Låt oss djupdyka i ämnet självvänlighet och dela vardagliga berättelser om livet och arbetslivet. Följ med oss och få verktyg för att utforska kraften i självledarskap.

IKEA medarbetare

Inspelad

31 Mars, 10:00-11:00

Kind mind at work

Online föreläsning med Trine Grönlund.

Hur kan vi få mer gjort, med mindre ansträngning och bättre kvalitet bara genom att låta hjärnan sakta ner? Följ med oss och upptäck ett nytt, hjärnvänligt arbetssätt.

IKEA medarbetare

On-site

31 Mars, 11:30-13:00

Lunch workshop
Kind mind at work

Workshop med Trine Grönlund.

Upptäck hur den enkla handlingen att sakta ner ditt upptagna sinne kan minska stress och göra dig mer produktiv i denna workshop där lunch ingår. Köp din biljett hos oss!

För alla

Online

28 April, 10:00-11:00

Let’s talk about
mental wellbeing

Online föreläsning med Linda Vikström Nielsen.

Går det att prestera och leverera utan att vara hård mot oss själva? Lär dig hur din inre dialog påverkar dina stressnivåer och hur du använder denna kunskap för ditt välbefinnande.

IKEA medarbetare