Loading Events

« All Events

GeBlod

20 May , 10:30 23 May , 17:45

Aktivitetshuset

The blood trailer from GeBlod is coming to Aktivitetshuset

Monday 20 May: 10.30-16.30
Tuesday 21 May: 15.00-17.45
Wednesday 22 May: 10:30-13:15
Thursday 23 May: 15:00-17:45

Place: Behind Aktivitetshuset

Most people between 18 and 65 years old who are healthy and have at least 50 kilos can become blood donors. At the first visit, you fill in a health declaration, be interviewed in Swedish and take various samples. You must show a swedish valid identity document to be able to donate.

Blood donation is absolutely essential for the functioning of modern healthcare. The need for blood is always greater than the supply and blood cannot be made artificially yet.

Everybody is welcome to donate! You need to speak Swedish though. IKEA offers all co-workers the opportunity to give blood during paid working hours. Your input is vital to many people.

For more information visit GeBlod.nu or call 0200 87 11 22.

_____

Måndag 20 Maj: 10:30-16:30
Tisdag 21 Maj: 15:00-17:45
Onsdag 23 Maj: 10:30-13:15
Torsdag 24 Maj: 15:00-17:45

Plats: Baksidan av Aktivitetshuset

De flesta mellan 18 och 65 ar som ar friska och väger minst 50 kilo kan bli blodgivare. Vid första besöket fyller du i en hälsodeklaration på svenska, blir intervjuad och tar olika prover. Vid varje besök måste du visa en svensk giltig identitetshandling.

Blodgivning är absolut nödvändig för att den moderna sjukvården ska fungera. Behovet av blod är alltid större än tillgången och blod kan inte tillverkas på konstgjord väg än.

Alla är välkomna att donera! Du behöver kunna prata svenska dock. IKEA erbjuder därför samtliga medarbetare möjlighet att ge blod på betald arbetstid. Din insats är livsviktig för många människor.

För mer info visit GeBlod.nu eller ring 0200 87 11 22.