Loading Events

« All Events

My story

8 November , 10:00 11:00

Online

For Swedish read below 

Every person has a story. In this talk our colleague Emma Svensson shares her story about how her lack of balance between challenges in life and regular recharging led to a sick leave for almost a year.

She is now back at work full time and shares how this experience has affected her. She will share about her struggles and also reflections on what could have helped her to not end up in this situation.

Emma will also talk about her insights and how she today makes new conscious choices in work life as well as in private life.  Sharing her story, she hopes, will prevent other colleagues from not going the same way.  

This is a personal talk with the intention to highlight that we all have our story, our challenges and how we can be there to support each other in life.

This talk is in english and available for IKEA co-workers around the world.

How to join online 8 November
To join the live stream, click on the button below, sign in with your IKEA mail address and you will receive a confirmation code to access the talk.

The talk will be recorded and a couple of days after the event, you will find it in our IKEA Videos channel, available for after the live event. 

To livestream

……………………………………………………………………..

Varje person har sin egen berättelse. I det här samtalet delar vår kollega Emma Svensson med sig av sin berättelse om hur hennes brist på balans mellan livets utmaningar och regelbunden återhämtning ledde till en sjukskrivning i nästan ett år.

Nu är hon tillbaka på jobbet på heltid och delar med sig av hur denna erfarenhet har påverkat henne. Hon kommer att berätta om sina utmaningar och också funderingar kring vad som kunde ha hjälpt henne att inte hamna i denna situation.

Emma kommer även att tala om sina insikter och hur hon idag gör nya medvetna val i arbetslivet såväl som i privatlivet. Genom att dela med sig av sin berättelse hoppas hon att kunna förhindra att andra kollegor går samma väg.

Det här är ett personligt samtal med syftet att belysa att vi alla har vår egen berättelse, våra utmaningar och hur vi kan finnas där för att stötta varandra i livet.

Föreläsningarna är för IKEA medarbetare runt om i världen.