test

Älmhult Fights Cancer race will take place on 6 May 10:00
in Älmhult. Save the date!

Open to the public

Älmhult Fights Cancer is a new charity race set to take place on 6 May in Älmhult to raise money for cancer research.

As cancer is something that can impact us all, whether directly or indirectly, we want to contribute as a community to this important cause. The race is open to everyone and we welcome volunteers and supporters, too.

Along with raising all-important funds for vital cancer research, we also hope that this initiative will empower more people to live a healthy and active lifestyle.

Date
6 May 2023

Time
First start will be at 10:00 am. The exact starting time for your starting group will be shared prior to the race.

Where
The event area for the race is located outside Aktivitetshuset at Ikeagatan 8. The course will the take you from the starting line at the corner of Västergatan and Fabriksgatan, through central Älmhult, pass the IKEA store and Live!Älmhult arena, to the finish line outside IKEA Museum.

Not just for seasoned sprinters


Whether you want to run, jog, walk, sign up as a volunteer, or simply cheer on your friends and family, we encourage you to sign up.  The race can be completed in three different distances: 5, 10 or 21 km.

There are 1500 slots to be filled on a first come, first served basis – so be sure to sign up early! Everybody who contributes is a winner! Great job!

How to join

Registration fees
Please find the registration fee per distance below. Your full registration fee will be donated to Mrs. Berta Kamprad’s Cancer Foundation.

5 km: 150 SEK
10 km: 200 SEK
21 km: 250 SEK

When signing up, you will get the chance to choose a t-shirt. We would love to see you wearing it on race day.

The track is 5.3 km. When you run/walk 2 laps, you do actually 10.6 km, and 21,2 km when you run/walk 4 laps.


Once you have signed up, you will get a confirmation e-mail from RaceID. We will share information through e-mail prior to the race. So, keep an eye on your mailbox.

You will be able to choose the start time and start group when you register for the race. Please note it down.

Tracking time
As the purpose of this race is for us all to come together and run for a good cause the time is not that important. Therefore, there will not be an official time tracking at this race. All participants are more than welcome to track their own time.

Click the image to see the full map

Sign up to volunteer!

Safety first


The course and traffic
The race will go through central Älmhult. The course will be well marked, but not completely closed off. There will be a lot of people in the area during the day. Please respect each other. It’s up to each participant to adapt to other participants and the traffic situation.

First aid
Medical staff will be available at the event area. First aid kits and defibrillators will be available along the track. Please make sure to read the Terms & Conditions when signing up.

All participation in the race is at your own risk. Make sure you feel well enough to participate and that you have insurance that covers this type of activity.

Support a good cause


The registration fee will be donated to the Mrs. Berta Kamprad Cancer Foundation. Founded in 1986 by IKEA founder Ingvar Kamprad – named after his mother who died of cancer only 53-years-old – the Mrs. Berta Kamprad’s Cancer Foundation supports the research and treatment of cancer, preferably by supporting the cancer research conducted at Skåne University Hospital, Lund.

Following in the footsteps


Älmhult Fights Cancer is inspired by the well-known initiative IKEA Fights Cancer founded in 2018 by Ulf Johansson, Design Engineer at IKEA of Sweden. Following his cancer diagnosis in 2012, Johansson wanted to turn his diagnosis into a positive action, so he challenged himself and his colleagues to take part in the half-marathon in Gothenburg (together, they raised more than SEK 150,000 for cancer research in 2018 and 2019).

While IKEA Fights Cancer was open to IKEA co-workers only, Älmhult Fights Cancer is open to all.

Älmhult Fights Cancer is arranged by IKEA Älmhult AB in collaboration with Elmhults Sport Club and supported by joined forces from the local community of Älmhult.

Questions?


For questions, check out our Q&A or contact us at: almhultfightscancer@inter.ikea.com

Älmhult Fights Cancer är ett nytt välgörenhetslopp som går av stapeln lördagen den sjätte maj 2023 i Älmhult för att samla in pengar till cancerforskning.

Eftersom cancer är något som påverkar så många, så vill vi tillsammans göra en insats för att bidra till den viktiga forskningen. Loppet kommer att vara öppet för alla och även volontärer och supportrar är hjärtligt välkomna.

Förutom att hjälpa till att finansiera viktig cancerforskning hoppas vi även att initiativet kan inspirera fler till att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Datum
6 maj 2023

Tid
Första starten blir klockan 10:00. Den exakta starttiden för din startgrupp kommer att delas före loppet.

Plats
Evenemangsområdet för loppet ligger utanför Aktivitetshuset på Ikeagatan 8. Banan tar dig från startlinjen i hörnet av Västergatan och Fabriksgatan, genom centrala Älmhult, passerar IKEA varuhuset och Live! Älmhult arena, i mål utanför IKEA Museum.

Inte bara för proffslöpare

Oavsett om du vill springa, jogga, strosa, ställa upp som volontär, eller helt enkelt heja på din familj och dina vänner så är du varmt välkommen. Anmäl dig nu! Loppet kan genomföras på tre olika sträckor: 5 km, 10 km eller 21 km.

Det finns 1500 platser och det är först till kvarn som gäller ­– så vänta inte med din anmälan! Alla som bidrar på något sätt är vinnare!

Hur anmäler jag mig?

Registrering
Anmälningsavgiften per sträcka hittar du nedan. Din fullständiga anmälningsavgift kommer att doneras till Fru Berta Kamprads Stiftelse.

5 km: 150 SEK
10 km: 200 SEK
21 km: 250 SEK

När du registrerar dig får du chansen att välja en t-shirt. Vi skulle gärna se att du bär den på tävlingsdagen.

Banan är 5,3 km. När du springer/går du 2 varv gör du egentligen 10,6 km och 21,2 km när du springer/går 4 varv.

När du har anmält dig får du ett bekräftelsemail från RaceID. Vi kommer att dela information via e-post inför loppet. Så håll ett öga på din brevlåda.

Du kommer att välja start grupp och tid när du registrerar dig till loppet. Vänligen notera din grupp och tid.

Tidtagning
Eftersom syftet med loppet är att vi alla ska samlas och springa för en god sak är tiden inte så viktig. Därför kommer det inte att finnas någon officiell tidtagning vid detta lopp. Alla deltagare är mer än välkomna att ta tid på sig själva.

Klicka på bilden för att få en större karta

Sign up to volunteer!

Säkerhet först


Banan och trafiken
Tävlingen kommer att gå genom centrala Älmhult. Banan kommer att vara väl markerad, men inte helt avstängd. Det kommer att vara många människor i området under dagen. Var vänlig och respektera varandra. Det är upp till varje deltagare att anpassa sig till andra deltagare och trafiksituationen.

Första hjälpen
Första hjälpen personal kommer att finnas tillgänglig på tävlingsområdet. Första hjälpen kit och defibrillatorer kommer att finnas längs banan.

All deltagande i tävlingen sker på egen risk. Se till att du känner dig tillräckligt bra för att delta och att du har en försäkring som täcker denna typ av aktivitet. Vänligen läs Villkor & Regler vid anmälan.

För en god sak


Anmälningsavgiften går oavkortat till Fru Berta Kamprads Stiftelse. Stiftelsen grundades av Ingvar Kamprad 1986 och uppkallades efter hans mamma som gick bort i cancer endast 53 år gammal. Stiftelsen stödjer forskning och bekämpning av cancersjukdomar genom att stödja den cancerforskning som bedrivs vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Region Skåne samt vid avdelningen för onkologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Vi följer andras fotspår


Älmhult Fights Cancer har inspirerats av det välkända initiativet IKEA Fights Cancer som startades 2018 av Ulf Johansson, designingenjör på IKEA of Sweden. När Ulf blev diagnostiserad med cancer ville han vända diagnosen till något positivt. Han utmanade därför sig själv och sina kollegor till att samla in pengar till cancerforskning genom att springa Göteborgsvarvet (tillsammans samlade de in över 150 000 kronor under 2018 och 2019).

I deras anda fortsätter vi nu insamlingen, men då IKEA Fights Cancer enbart riktade sig till anställda inom IKEA, gör Älmhult Fights Cancer det nu möjligt för alla som vill att delta.

Älmhult Fights Cancer arrangeras av IKEA i Älmhult i samarbete med Elmhults Sport Club, med stöd från lokala aktörer i Älmhult.